Tải App Hi88
B1: Truy cập Safari
Tải App Hi88
B2: Gõ Hi88 truy cập website
Tải App Hi88
B3: Chọn vào biểu tượng để thêm vào màn hình
Tải App Hi88
B4: Chọn thêm màn hình
Tải App Hi88
B5: Chọn nút thêm
Tải App Hi88
B6: App Hi88 ngoài màn hình